Ons kankeronderzoek

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation zet zich in om fondsen te werven die meer kankeronderzoek mogelijk maken. Ons onderzoeksinstituut draagt de naam Nederlands Kanker Instituut (NKI). Samen met het ziekenhuis vormt het onderzoeksinstituut het Antoni van Leeuwenhoek. De onderzoeken richten zich op verschillende overkoepelende thema's die hieronder worden toegelicht. Door de thema's aan te klikken, komt u bij het overzicht van de onderzoeken die binnen dat specifieke thema vallen.

Een behandeling voor elk type kanker

Bij het Nederlands Kanker Instituut (NKI) willen we voor elk type kanker een behandeling vinden, ook voor de zeldzame vormen. Dat is de missie van het Antoni van Leeuwenhoek. De kracht van het AVL is de unieke combinatie van onderzoek en zorg onder een dak. Onderzoeken kunnen daardoor snel worden opgestart, resultaten meteen getest en behandelmethoden direct geïmplementeerd in de praktijk.

Verbeterde diagnostiek
Dankzij verbeterde diagnostiek en behandelingen zijn de vooruitzichten van mensen met kanker in de loop der jaren steeds beter geworden. Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we dat elke kanker anders is en dat iedere tumor een eigen DNA-afwijking kent. Als AVL hebben wij ons afgevraagd op welke onderzoeksgebieden wij wereldwijd koploper zijn en in welk onderzoek wij echt bijdragen gaan leveren voor patiënten. Daarop willen we ons de komende jaren blijven richten.

Helpt u mee?
Wij hopen dat de onderzoeken waar u op deze pagina's meer over leest, u inspireren om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het kankerprobleem. Dankzij onderzoek en nieuwe behandelmethodes ligt de overleving van kanker vijf jaar na de diagnose op dit moment op 65 procent. Dit is aanzienlijk hoger dan 10 jaar geleden, maar er is nog veel winst te halen. Meer kankeronderzoek naar kanker is daarom van levensbelang.

We willen kanker de wereld uit krijgen en u kunt ons daar bij helpen. Met een schenking voor een van onze projecten zorgt u dat we snelheid kunnen maken met ons onderzoek.

Welk project binnen welk onderzoeksthema kan op uw steun rekenen?

Dit zijn onze onderzoeksthema's

Immuuntherapie

Immuuntherapie

Immuuntherapie is een belangrijke nieuwe speler in het veld van kankerbehandelingen. De therapie staat aan het begin van haar ontwikkeling en heeft nog enorm veel potentie. Eén op de vijf patiënten heeft er momenteel baat bij, maar wetenschappelijk onderzoek kan dat aantal zeker verhogen.

Lees meer

Behandeling op maat

Behandeling op maat

Binnen het thema ‘Behandeling op maat’ zoeken onderzoekers naar nieuwe behandelcombinaties van medicijnen, gebaseerd op de unieke eigenschappen van tumoren. Het doel is: meer patiënten genezen en ervoor zorgen dat patiënten weinig bijwerkingen ervaren en een zo hoog mogelijke levenskwaliteit behouden.

Lees meer

Beeldgestuurde therapie

Beeldgestuurde therapie

Artsen van het Antoni van Leeuwenhoek krijgen steeds meer hulp van medische technologie en slimme algoritmen om tumoren in beeld te brengen. Hoe gedetailleerder zij weten hoe een tumor eruitziet en waar deze zich in het lichaam van een patiënt bevindt, des te beter zij die tumor kunnen behandelen.

Lees meer

Kwaliteit van leven

Kwaliteit van Leven

Het Antoni van Leeuwenhoek vindt het belangrijk dat patiënten de best mogelijke levenskwaliteit behouden. Zowel tijdens een behandeling, als daarna. Daarom onderzoekt het AVL welke korte- en langetermijneffecten een kankertherapie heeft op patiënten.

Lees meer

Fundamenteel onderzoek

Fundamenteel onderzoek

De onderzoekers bij het Antoni van Leeuwenhoek willen beter begrijpen hoe kanker ontstaat en op welke manieren kanker kan worden behandeld. Door de ontwikkeling van nieuwe therapieën kan kanker steeds beter worden behandeld, maar er is nog een lange weg te gaan.

Lees meer

Vroege opsporing

Als kanker vroeg wordt opgespoord, is de behandeling vaak minder zwaar en de kans op genezing groter. Momenteel ontdekken we de ziekte vaak pas in een laat stadium, zodra iemand klachten krijgt. Daarom onderzoeken we hoe we kanker eerder kunnen opsporen.

Lees meer