Missie en doelstellingen

A cure for every cancer and excellent care for every patient

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation heeft als missie om fondsen te werven voor kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek. Daarmee wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van kankertherapie op maat. Zo vormt de Antoni van Leeuwenhoek Foundation de schakel tussen de donateur en het wetenschappelijk onderzoek. De AVL Foundation is onderdeel van KWF Kankerbestrijding.

Missie en doelstellingen
Het doel van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation is om door structurele gezamenlijke fondsenwerving door oprichters op het gebied van de kankerbestrijding:

  1. Substantieel meer middelen te verwerven dan zij op eigen kracht kunnen realiseren. Primair door nieuwe doelgroepen te bereiken en door uitbreiding en behoud van bestaande doelgroepen. Daarnaast door nieuwe relaties te ontwikkelen en zo meer mensen te betrekken in de strijd tegen kanker;
  2. De zichtbaarheid en reputatie van het Antoni van Leeuwenhoek en KWF Kankerbestrijding te vergroten en te versterken als topinstituten in de strijd tegen kanker;
  3. In beginsel, maar niet op voorhand uitsluitend, kankeronderzoek bij het Antoni van Leeuwenhoek te financieren.