Beleid en jaarverslagen

Het bestuur van de AVL Foundation heeft de regels vastgelegd voor het gebruik en de verantwoording van de ontvangen donaties. Dit is terug te lezen in onze jaarverslagen.

  • Alle donaties moeten worden gebruikt om wetenschappelijk onderzoek in het AVL te ondersteunen. Dit sluit het gebruik voor persoonlijke uitgaven, representatiekosten, niet aan onderzoek gerelateerde reiskosten, enz. uit.
  • Het onderzoek moet van de hoogste academische kwaliteit zijn en wetenschappelijke impact en/of impact voor de patiënt hebben.
  • De donaties moeten binnen een redelijke termijn worden gebruikt en mogen niet worden opgepot.
  • Indien donaties (of delen daarvan) niet of niet op de juiste wijze worden gebruikt, kan de Directeur Wetenschapsbeleid van het AVL opdracht geven het resterende budget terug te geven aan de AVL Foundation en kan het bestuur van de AVL Foundation bepalen hoe deze moeten worden ingezet.
  • Donaties die voor een specifiek doel worden gegeven, moeten dienovereenkomstig worden gebruikt. Dit specifieke doel kan zijn om het onderzoek van een benoemde persoon of groep personen, een van de onderzoeksthema’s, een tumortype of voor een specifiek onderzoeksproject te ondersteunen.

Jaarverslagen en beleidsplannen


ANBI formulier 2022 

Jaarverslagen

Klik hier voor het jaarverslag van 2022.

Klik hier voor het jaarverslag van 2021.

Klik hier voor het jaarverslag van 2020.

Klik hier voor het jaarverslag van 2019.

Klik hier voor het jaarverslag van 2018.

Klik hier voor het jaarverslag van 2017.

Beleidsplannen

Klik hier voor het beleidsplan 2023.

Klik hier voor het beleidsplan 2022.

Beloning bestuur en medewerkers

De bestuursleden van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation ontvangen geen bezoldiging. Voor het overige personeel wordt voldaan aan de cao ziekenhuizen. Hier vindt u meer informatie over het beloningsbeleid van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation.