Over ons

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation

Het Antoni van Leeuwenhoek bestaat uit een centrum voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker en een oncologisch ziekenhuis.
Voor het toegepaste, klinische kankeronderzoek werken het onderzoeksinstituut en de kliniek intensief samen. Specialisten, verpleegkundigen, onderzoekers en patiënten bevinden zich immers in één instituut.

Wetenschappelijk kankeronderzoek

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation (statutaire naam: Stichting Antoni van Leeuwenhoek Foundation) financiert wetenschappelijk kankeronderzoek dat plaatsvindt in het Antoni van Leeuwenhoek. Omdat het onderzoeksinstituut is gevestigd op dezelfde locatie als het ziekenhuis, is het mogelijk om onderzoeksresultaten direct te implementeren in (verbeterde) behandelmethoden voor de patiënten.

Als giften aan bepaalde voorwaarden voldoen, zijn ze aftrekbaar van de belasting; de Antoni van Leeuwenhoek Foundation bezit de ANBI-status.

Samenwerking met KWF Kankerbestrijding

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation houdt zich aan de richtlijnen van het CBF en werkt samen met KWF Kankerbestrijding. Deze samenwerking biedt als voordeel dat de beide partners kennis en ervaring delen op het gebied van fondsenwerving en besteding. Bovendien kan de foundation gebruik maken van alle backoffice faciliteiten van KWF Kankerbestrijding, waardoor die faciliteiten niet hoeven worden ingericht en onderhouden bij de foundation. Dit is kostenbesparend en efficiency-bevorderend.

De jaarrekening van de foundation wordt geconsolideerd door KWF Kankerbestrijding. De opbrengsten van de foundation komen ten goede aan het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van het Antoni van Leeuwenhoek.

Speerpunten

 

Fundamenteel onderzoek
Fundamenteel onderzoek naar de grondbeginselen en basismechanismen in cellen is essentieel om kanker beter te kunnen behandelen. Pas als we begrijpen hoe een gezonde cel werkt, kunnen we ook begrijpen hoe een kankercel functioneert. Nieuwe inzichten over het ontstaan en gedrag van kanker die door fundamenteel onderzoek worden ontdekt, staan hiermee aan de basis van vooruitgang.

Immuuntherapie
Immuuntherapie is een behandeling die ervoor zorgt dat het eigen afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen. Deze behandeling staat volop in de belangstelling: regelmatig verschijnen er in de media veelbelovende berichten over deze relatief nieuwe behandelmethode. Het Antoni van Leeuwenhoek is nauw betrokken bij veel grote (internationale) onderzoeken en heeft een voortrekkersrol in onderzoek naar en behandeling met immuuntherapie. De ontwikkelingen gaan snel, maar momenteel is immuuntherapie nog maar voor enkele vormen van kanker een standaardbehandeling.

Beeldgestuurde therapie
Het uitvoeren van een behandelplan met behulp van beeldtechnieken noemen we beeldgestuurde therapie. Het gebruik van beeldvormende technieken heeft de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gekregen in de behandeling van kankerpatiënten, binnen zowel de radiotherapie, chirurgie als interventie radiologie. Beelden worden steeds sneller en scherper waardoor tumoren in de operatiekamer of bestralingsruimte nauwkeuriger en real time zijn te volgen.

De nieuwste technieken
Het Antoni van Leeuwenhoek speelt nationaal en internationaal een leidende rol in het ontwikkelen en gebruiken van deze nieuwste technieken. Onze ambitie is om in de toekomst de tumor en omliggend weefsel gedurende de hele behandeling in plaats, tijd en functie te kunnen volgen. Het wordt dan mogelijk de behandeling doorlopend aan te passen en te controleren of alle kwaadaardige cellen zijn verwijderd.

Behandeling op maat
Met personalized medicine wordt ook wel bedoeld: behandeling op maat. Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we dat elke kanker anders is, en dat iedere tumor een eigen DNA-afwijking kent. Hierdoor is het effect van een behandeling niet voor iedereen hetzelfde. Door naar onderliggende genetische defecten te kijken, kan de therapie worden voorgeschreven die het meeste kans maakt.

Of iemand in aanmerking komt voor een behandeling op maat hangt af van het stadium waarin de kanker zich bevindt en daarnaast ook of een medicijn of behandelmethode is goedgekeurd. Personalized medicine wordt nu in het AVL toegepast bij sommige vormen van borstkanker, prostaatkanker, hoofd-halskanker, longkanker en melanoom.

Vervolgonderzoek
Het is de ambitie om in de toekomst alle patiënten te kunnen helpen met een behandeling op maat. Om dit doel te bereiken wordt er momenteel vervolgonderzoek verricht. Dit onderzoek richt zich op het verder in kaart brengen van de mutaties in genen die verantwoordelijk zijn voor de opsporing van cellen waardoor kanker kan ontstaan. Het onderzoek richt zich daarnaast op de werking van bestaande therapieën, behandelingen en combinaties hiervan op de verschillende tumortypes.

Survivorship
Door meer kennis en betere behandelingen overleven meer patiënten kanker en krijgt kanker steeds vaker de vorm van een chronische ziekte. Dit werpt de vraag op: wat is voor deze patiënten de kwaliteit van leven en welke zorg hoort daarbij? Het Antoni van Leeuwenhoek doet dagelijks onderzoek om een antwoord te vinden op deze vragen en zo de beste zorg te kunnen bieden.

"Het onderzoek dat wordt verricht in het Antoni van Leeuwenhoek behoort tot de wereldtop. Daar zijn we ontzettend trots op."

Maurice van den Bosch
Voorzitter Raad van Bestuur