Steun als stichting of vermogensfonds

Voor elk type kanker een werkzame behandeling, dat is de missie van het Antoni van Leeuwenhoek. U kunt vanuit een Stichting of Vermogensfonds een belangrijke rol spelen bij baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.

Aansluiting op uw visie
Bent u op zoek naar mogelijkheden om bij te dragen aan wetenschappelijk kankeronderzoek? Dan kan de Antoni van Leeuwenhoek Foundation u helpen bij het realiseren van uw doelstellingen. Stichtingen, vermogens- en familiefondsen zijn van grote waarde in ons onderzoek naar nieuwe behandelingen en de genezing van kanker. Het is belangrijk dat de projecten die u vanuit uw stichting of fonds steunt goed aansluiten bij uw visie en waarden. Onze kracht zit in de persoonlijke benadering.

Zes onderzoekthema's
Het wetenschappelijk onderzoek binnen het NKI, het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek, focust zich op 6 thema's. Als stichting of vermogensfonds kunt u zelf bepalen aan welk thema of onderzoek u wilt bijdragen:

  1. Immuuntherapie
  2. Behandeling op maat
  3. Fundamenteel onderzoek
  4. Beeldgestuurde therapie
  5. Kwaliteit van Leven
  6. Vroegdiagnostiek

Bijdragen aan een thema in plaats van specifiek onderzoek geeft ons de mogelijkheid uw gift daar in te zetten waar het op dat moment de meeste impact heeft. U kunt vanuit uw eigen organisatie bekijken welk thema u het meeste aanspreekt.

Eenmalig of meerjarig
Door in projecten van het Antoni van Leeuwenhoek te investeren, zorgt u ervoor dat de onderzoekers het onderzoek naar kanker kunnen continueren en dat de mogelijkheden tot genezing dichterbij komen. U kunt op verschillende manieren bijdragen. Van een eenmalige schenking tot een meerjarige gift.

Meer informatie
Wilt u met ons in gesprek over de mogelijkheden bij te dragen aan  het onderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Relatiemanager Claudia Berenstein denkt graag met u mee!

E: c.berenstein@nki.nl
M: 06-22582550