Internationaal werven

Lisa Landskron, moleculair bioloog, heeft aan een internationale sollicitatieprocedure meegedaan om in het AVL terecht te komen. Met een internationaal wervingsprogramma stelt het AVL een sterker onderzoeksteam samen…

Over de hele wereld doen topinstituten onderzoek naar kanker. Elk instituut heeft haar eigen expertises en denkbeelden over de behandeling van kanker. Om van elkaars ervaringen en ideeën te kunnen profiteren, wordt er vaak samengewerkt in grote internationale teams.

Beter onderzoek
Door de uitwisseling van jonge onderzoekers tussen instituten te stimuleren kan er beter onderzoek naar kanker worden gedaan. Het Antoni van Leeuwenhoek wil hier actief aan bijdragen door jonge talentvolle onderzoekers uit binnen- en buitenland aan te trekken via een wervingscampagne. Dit versterkt het onderzoek binnen het instituut en de internationale samenwerkingen.

Samenwerking en kennisuitwisseling
“Fundamenteel onderzoek is de basis voor kennis over kanker en de ontwikkeling van behandelingen. We hebben ook vernieuwende denkbeelden en ervaringen nodig die leiden tot nieuwe inzichten”. Lisa Landskron werkt inmiddels 4 jaar bij het AVL. Ze heeft aan een internationaal sollicitatietraject meegedaan bij haar vorige werkgever, een biotechnologisch instituut. Zo kreeg zij de kans om te promoveren en om nieuwe kennis op te doen die zij nu gebruikt voor haar kankeronderzoek bij het AVL.

Synergie
“Uit eigen ervaring weet ik dat een wervingsprogramma onderzoeksleiders en promovendi een goede start biedt om hun samenwerking te laten slagen.” Promovendi hebben elkaar, het instituut en de omgeving al leren kennen. Ze voelen zich snel thuis en de teamleider weet bij voorbaat hoe het nieuwe teamlid het best ingezet kan worden. De kennis van het Antoni van Leeuwenhoek en de kennis die de promovendus meebrengt, kunnen snel samenkomen en elkaar versterken waardoor er versnelling in de onderzoeken en de behandelingen kan plaatsvinden.

Internationale wervingscampagne
Om zoveel mogelijk studenten te bereiken zet het AVL een internationale wervingscampagne voor nieuwe promovendi op. “Promovendi zijn de drijvende kracht achter de wetenschap. Ze verzamelen data en voeren de praktische kanten van het onderzoek uit”, vertelt Lisa Landskron, moleculair bioloog in het AVL. De campagne bestaat uit een wereldwijde uitnodiging om te solliciteren en interviews door onderzoekers.

Cultuur proeven
Voor de beste kandidaten wordt een bezoek van een paar dagen aan het AVL georganiseerd zodat ze de cultuur kunnen proeven. Een onderzoeksleider kan goed beoordelen of de kandidaat vernieuwende kennis en ideeën heeft om het onderzoek verder te brengen. En de kandidaat krijgt de gelegenheid om te kijken of het AVL de juiste plek is om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen.
Voor dit wervingsprogramma heeft het AVL financiering nodig.

Laagdrempelige uitwisseling
“Deze financiële bijdrage betaalt zich terug in een sterker onderzoeksteam dat effectiever te werk kan gaan om doorbraken in het kankeronderzoek te realiseren” vertelt Landskron. “Het vergroot ook het internationale netwerk van het AVL voor een laagdrempelige uitwisseling van kennis en ervaring. Promovendi vliegen uit naar andere instituten, maar het contact tussen hen en het AVL blijft bestaan. Een internationaal wervingsprogramma brengt kankeronderzoek dus op veel verschillende manieren verder, met als doel nieuwe en verbeterde behandelingen voor patiënten”.

N.B.: Lisa Landskron heeft haar onderzoeksperiode afgerond, maar het onderzoek loopt nog.

Lisa Landskron
Hoe hoger de onderzoekskwaliteit, des te sneller we stuiten op doorbraken die leiden tot nieuwe kankertherapieën.
Lisa Landskron

Oproep:
Met uw bijdrage ontwikkelen we een wervingscampagne en sollicitatieprocedure voor jong, internationaal toptalent. Dit leidt tot verhoging van de onderzoekskwaliteit, nieuwe behandelingen en een versterking van de internationale positie van het AVL.

Bestedingsdoel:
Ontwikkelen en uitzetten van een internationale wervingscampagne en de organisatie van een kennismakingsbijeenkomst voor de beste internationale sollicitanten en groepsleiders om elkaar te leren kennen.

Looptijd:
1 jaar en bij succes voor langere duur

Kosten:
€ 25.000 opstart campagne
€ 310.000 aannemen 2 PhD studenten

Een bijdrage leveren aan kankeronderzoek?

Wilt u bijdragen aan de uitbreiding van internationale wervingsprogramma's? Onze relatiemanagers helpen u graag verder.