Softwareontwikkelaars leiden tot betere therapieën

Natuurkundige Sean Benson wil nieuwe technologieën die het NKI ontwikkelt, zo snel mogelijk inzetten als innovatieve behandeling voor patiënten in het AVL. Wanneer het AVL de productie zelf in handen houdt, is een nieuwe technologie binnen een jaar inzetbaar bij behandelingen.

 

Onderzoekers van het NKI ontwikkelen aan de lopende band nieuwe computermodellen en technieken om tumoren beter in beeld te brengen. Maar voordat deze innovaties te implementeren zijn in de kliniek, moeten zij nog worden toegespitst op het gebruik door artsen. Daarom heeft het AVL softwareontwikkelaars nodig die zowel de taal van onderzoekers spreken, als die van artsen. Zij kunnen wetenschappelijke uitvindingen omzetten naar betrouwbare toepassingen die ondersteuning bieden bij de behandeling van patiënten.

Het NKI en AVL zitten niet voor niets onder één dak. “Nieuwe technologieën die het NKI ontwikkelt, willen wij zo snel mogelijk inzetten als innovatieve behandeling voor patiënten in het AVL”, vertelt natuurkundige Sean Benson die bij de radiologieafdeling van het AVL werkt. “Maar wanneer je wacht op het moment dat een technologie commercieel verkrijgbaar wordt, kan dat zeker vijf tot tien jaar duren. Wanneer het AVL de productie zelf in handen houdt, is een nieuwe technologie binnen een jaar in het ziekenhuis inzetbaar bij behandelingen.”

Maar er zit een kloof tussen nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en het gebruik daarvan in de praktijk. “Onderzoekers kunnen goed overweg met ingewikkelde algoritmen”, vertelt Benson. “Maar in het ziekenhuis moet de techniek stabiel zijn en elke dag bruikbaar voor een gevarieerde groep gebruikers.”

Team van softwareontwikkelaars
Benson wil de kloof tussen wetenschap en praktijk dichten door een team samen te stellen van softwareontwikkelaars, computerprogrammeurs en user interface-ontwerpers. Zij zullen werken aan software en apparatuur waarmee artsen beter hun werk kunnen doen: slimme scanners, beeldapparatuur en sondes die chirurgen gebruiken bij operaties. Maar ook het gebruik van kunstmatige intelligentie, algoritmen en augmented reality, waarbij een arts via een bril extra informatie over de patiënt krijgt van een computer.

Zelf test Benson momenteel in het ziekenhuis een computermodel dat voorspelt hoe patiënten met dikkedarmkanker zullen reageren op chemotherapie. “We kijken hoe nauwkeurig het computermodel op basis van CT- en MRI-scans voorspelt hoe een patiënt op chemotherapie zal reageren”, vertelt hij. “Patiënten die goed op deze behandeling reageren, hebben namelijk geen operatie nodig en ontlopen daarmee vaak een stoma. Zij komen in aanmerking voor ‘actieve monitoring’, waarbij de arts om de paar maanden controleert of de kanker wegblijft. Dat scheelt enorm in levenskwaliteit.”

Bijdragen aan verbeterde therapieën
Donateurs die de aanstelling van softwareontwikkelaars financieren, zullen veel impact hebben met hun donatie. Benson: “Elke softwareontwikkelaar die we kunnen aanstellen draagt bij aan verbeterde therapieën en een betere levenskwaliteit voor patiënten.”
Ook heeft het AVL donaties nodig voor de aanschaf van hardware, computerkracht en dataopslag voor grote datasets. “Het implementeren van innovatieve technieken in het ziekenhuis gaat namelijk gepaard met extra kosten”, zegt Benson. “En die zijn geen onderdeel van ons standaard ziekenhuisbudget.”

 

Sean Benson
Bij het AVL kan ik kunstmatige intelligentie echt in de praktijk toepassen.
Sean Benson

Oproep:
Met een bijdrage maakt u het mogelijk dat softwareontwikkelaars de uitvindingen van wetenschappers implementeren in het ziekenhuis, met betere therapieën en een hogere levenskwaliteit voor patiënten als gevolg. Draagt u daaraan bij?

Bestedingsdoel:
Het aanstellen van een team aan softwareontwikkelaars en het aanschaffen van hardware, computerrekenkracht en dataopslag

Looptijd:
Een pilotproject van drie jaar.

Kosten:
€ 1.200.000 voor de aanstelling van 3 software-ontwikkelaars voor een periode van 3 jaar.
€ 1.000.000 voor de hardware kosten (o.a. aanschaf augmented reality apparatuur, gebruik super-computer). Deze apparatuur moet bij de start aangeschaft worden en is langer en breder inzetbaar.

Bijdragen aan Sean's kankeronderzoek?

Wilt u bijdragen aan  onderzoeksprojecten die gaan zorgen voor nieuwe ontwikkelingen van beeldgestuurde therapie? Onze relatiemanagers helpen u graag verder.