Mooie donatie voor onderzoek naar slokdarm- en maagkanker

Internisten Myriam Chalabi en Cecile Grootscholten ontvingen een prachtige donatie van Dirk Schrooder Kuiper en Norma Riesenbeck voor hun onderzoek naar immuuntherapie bij slokdarm- en maagkanker.

In 2021 bezegelden de ongeneeslijk zieke Dirk Schrooder Kuiper en Norma Riesenbeck hun liefde met een Geregistreerd Partnerschap. Aan de gasten vroegen zij, in plaats van een cadeau, een bijdrage voor kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek. Dit leverde een prachtige donatie op van maar liefst € 1.450.

Bingoavond
Ook ontstond het plan om Dirk nog één keer een bingoavond te laten presenteren. Deze avond werd in een tijdsbestek van 3 weken georganiseerd waarbij de prijzen belangeloos beschikbaar werden gesteld door particulieren en bedrijven. Met een zaal vol gasten werd het een memorabele en zeer geslaagde avond! Voor Dirk een hele prestatie, maar hij deed het vol overgave en met veel plezier. Dat blijkt ook wel uit de fantastische opbrengst van € 5.756.

Wij bedanken Dirk en zijn naasten heel hartelijk voor de prachtige donaties!

Comments are closed.