Uw testament in 6 stappen

Wilt u geld nalaten aan de AVL Foundation? Dan kunt u dat opnemen in uw testament. Hiervoor gaat u naar de notaris. Soms lijkt het opmaken van een testament ingewikkeld. Het is immers geen onderwerp om dagelijks over na te denken. Toch vinden veel mensen het achteraf vaak makkelijker dan gedacht. Het geeft een rustig gevoel om alles goed geregeld te hebben volgens uw wensen. Hieronder volgt een stappenplan om u te helpen.

Stap 1: Erfgenaam of legataris?
Afhankelijk van wat u wilt nalaten, kiest u eerst of u uw dierbaren en/of de Antoni van Leeuwenhoek Foundation als (mede-) erfgenaam of als (mede-)legataris benoemt. Het grote verschil is dat een erfgenaam uw rechten en plichten overneemt en verantwoordelijk is voor een goede afwikkeling. Nadat alle schulden van de nalatenschap voldaan zijn (denk aan legaten, uitvaartkosten, belasting) worden de erfdelen uitgekeerd. Een legaat is vaak een vast bedrag of een goed (auto, huis, schilderij). De legataris heeft verder geen bemoeienis met de afwikkeling van de nalatenschap. Een legaat kan ook een percentage zijn van de nalatenschap. U bepaalt dan welk deel van de nalatenschap uitgekeerd wordt in plaats van het vaste bedrag.

Stap 2: Kiest u een executeur?
Hoewel het niet verplicht is, is het wel heel verstandig een executeur in uw testament te benoemen. Deze persoon wikkelt na uw overlijden uw nalatenschap af zoals u dit voor ogen heeft. U kunt met de executeur afspreken wat uw wensen zijn.

Stap 3: Uw wensen vastleggen
Laat altijd uw wensen door een notaris vastleggen, een eigen handgeschreven verklaring is namelijk niet voldoende. Het opmaken van uw testament kunt u door de notaris laten doen of online. Een online testament is goedkoper en wordt ook getoetst door een notaris. Voor ondertekening van het testament gaat u wel altijd naar de notaris.
Notaris
Maak een afspraak met uw notaris en bespreek uw wensen. Tijdens het eerste gesprek vertelt u de notaris wat uw wensen zijn. De notaris informeert u over de mogelijkheden en kosten. De notaris maakt uw testament op.
Online
U kunt in plaats van een eerste gesprek bij de notaris een online module invullen, bijvoorbeeld via NuTestament.nl. Daar regelt u eenvoudig online, voor een vast bedrag een testament. Dit is voordeliger, omdat u zelf online het voorwerk doet. Vervolgens hoeft u alleen nog naar de notaris om het testament te ondertekenen. Zie stap 5.

Stap 4: Ontwerptekst
Na de inventarisatie van uw wensen stelt de notaris een ontwerptekst op. Deze ontvangt u samen met een toelichting per post of email. Neem deze goed door.

Stap 5: Ondertekenen
Maak een (vervolg)afspraak met de notaris om de tekst samen door te nemen. U kunt altijd wijzigingen aanbrengen. Wanneer alles naar wens is, ondertekent u het testament. Uw testament kan in de toekomst op ieder moment door u bij deze of een andere notaris worden gewijzigd. Als u het testament heeft ondertekend, krijgt u een kopie thuisgestuurd. De notaris bewaart het origineel van uw testament en registreert deze bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Zo is het testament altijd vindbaar na uw overlijden.

Stap 6: Informeer het goede doel
Heeft u besloten om na te laten aan de AVL Foundation, dan stellen we het op prijs als u dat aan ons laat weten. Dit is niet verplicht, maar alleen op deze manier kunnen we u bedanken, en wanneer u daar behoefte aan heeft uitnodigen voor bijeenkomsten en betrekken bij onze activiteiten. Wij laten u namelijk graag zien welk verschil uw nalatenschap later maakt voor de kankerpatiënten in Nederland.

Ellen Coster

Persoonlijk advies over Nalaten
Ellen Coster

Senior Relatiemanager nalatenschappen
T:  020-5129025
M: 06 2022 1388
E: e.coster@nki.nl

Belverzoek >