Aangifte tabaksindustrie

Met de aangifte vraagt het AVL aan het Openbaar Ministerie om stappen te ondernemen tegen de tabaksproducenten. Volgens het AVL is het 'dweilen met de kraan open' en dat moet stoppen. Uit cijfers blijkt dat maar liefst 30% van de AVL patiënten sterft aan de gevolgen van roken. Landelijk sterven in Nederland elke dag minstens 55 mensen door roken.

Volgens het Antoni van Leeuwenhoek hebben civiele procedures over de hele wereld het rookprobleem niet opgelost. "Iedere dag doen we er bij ons alles aan om patiënten met kanker de allerbeste zorg te geven. Onze onderzoekers en onze behandelaars zoeken continu naar oplossingen van het kankerprobleem en de beste behandeling voor al hun patiënten. Tegelijkertijd zien we de tabaksproducenten willens en wetens mensen verslaafd maken aan het meest kankerverwekkende product dat er is: de sigaret", aldus prof. dr René Medema voorzitter van de Raad van Bestuur van het AVL. "Maar liefst 30% van alle kankerpatiënten krijgt de ziekte door roken. Veel mensen realiseren zich nog steeds niet voldoende dat twee van de drie rokers aan de gevolgen van tabak ook daadwerkelijk overlijdt.”

Oproep
Het is niet de eerste keer dat het Antoni van Leeuwenhoek haar stem tegen de tabaksindustrie laat horen. Afgelopen jaar deed de Raad van Bestuur al een oproep aan de onderhandelaars van het huidige kabinet. Hen werd gevraagd om in deze nieuwe regeerperiode ook te gaan werken aan een rookvrije samenleving. Roken is volgens het AVL één van de heftigste verslavingen, de tabaksindustrie weet dat en speelt daar op schandelijke wijze op in. De schuld van de verslaving ligt dan ook bij de tabaksindustrie, niet bij hen die willens en wetens verslaafd zijn gemaakt.

Aangifte
Voor het Antoni van Leeuwenhoek heeft de door artsen afgelegde 'eed van Hippocrates' gekoppeld aan de AVL-doelstellingen en voortschrijdend inzicht, de organisatie ertoe bewogen om juist nu aangifte te doen. Medema: "Onze doelstelling is om de ziekte kanker te doorgronden en de behandeling ervan te verbeteren. Het kan dan niet zo zijn dat dit niet wordt gehaald en doorkruist wordt door tabaksproducenten. Vanuit onze missie enerzijds, de eed die onze artsen hebben afgelegd anderzijds en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt, vinden dat we in moeten grijpen. Door nu als eerste aangifte te doen hopen we dat vele andere artsen, ziekenhuizen en/of onderzoeksinstellingen onze stap zullen volgen."

Strafzaak
De aangifte in de lopende strafzaak tegen de tabaksproducenten wordt vandaag door strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq bij het OM in Amsterdam ingediend. Zij deed in 2016, namens een aantal maatschappelijke organisaties en patiënten, aangifte tegen de vier grootste tabaksfabrikanten die in Nederland actief zijn. Het gaat daarbij om zware mishandeling, opzettelijke benadeling van de gezondheid en valsheid in geschrifte. Het AvL sluit zich daarbij nu
dus aan. Ficq is erg blij met deze stap en de oproep van het Antoni van Leeuwenhoek: "Artsen moeten zich veel meer verdiepen in nicotineverslaving om zo hun patiënten beter te kunnen voorlichten. Uitleggen hoe ze worden voorgelogen, wat nicotineverslaving is en hoe moedwillig en kwaadaardig de fabrikant en het product zijn", stelt Ficq. "Je bent niet alleen een goede arts als je patiënten goed behandelt, maar ook als je een preventieve, voorlichtende taak ziet. Deze stap van het AvL helpt hierin enorm. De tabaksindustrie moet gestopt worden. Zeker als je weet dat de industrie nu kwetsbare mensen in de derde wereld massaal aan het roken probeert te krijgen. Ik vind dat onwaarschijnlijk misdadig."

Comments are closed.