Ruud ten Wolde maakt postuum groot verschil met Stichting Ziek Gelukkig

Het is inmiddels twee jaar geleden dat Ruud ten Wolde overleed aan de gevolgen van uitgezaaide melanoomkanker. Na het overlijden van Ruud is door zijn naasten Stichting Ziek Gelukkig opgericht. De stichting zet zich in om de boodschap van Ruud verder uit te dragen en daarmee het mentale welzijn van kankerpatiënten tijdens hun behandeling te verbeteren. De beweging die door Ruud in gang is gezet, wordt langzaam verder verspreid in het ziekenhuis. Er wordt steeds meer aandacht gecreëerd voor het mentale gedeelte tijdens het hele ziekteproces. Zo kunnen mensen tegenwoordig op de dagbehandeling via iPads gebruik maken van tools die Ruud geholpen hebben.

Op maandag 9 oktober j.l., de sterfdag van Ruud en een dag voor de dag van de mentale gezondheid, werd er een update gegeven over het onderzoek dat Stichting Ziek Gelukkig mogelijk maakt binnen het Antoni van Leeuwenhoek. Onderzocht wordt hoe het welbevinden van patiënten kan worden verbeterd door het aanbod van zorg beter te laten aansluiten op de behoeften van de patiënt. Een behandeling op maat, ook op mentaal vlak. Dit onderzoek is momenteel in volle gang.

Comments are closed.