Geen spoor meer van actieve kankercellen

‘Je haalt de Kerst niet meer’, zeiden ze in februari 2015 tegen hem. Bij Milroy Distel werd uitgezaaide melanoom geconstateerd, de meest levensbedreigende vorm van huidkanker.

De melanoom was uitgezaaid. Eerst met een vlekje op het hoofd, maar al snel waren er uitzaaiingen in de botten, hersenen, longen en lever. Milroy besloot een second opinion aan te vragen in het Antoni van Leeuwenhoek.

Experimentele studie
Prof. dr. Christian Blank van het AVL raadde hem aan deel te nemen aan een gecombineerde immuuntherapie-studie: de Checkpoint Inhibitor Therapie. Die kans greep hij met beide handen aan. De therapie sloeg al heel snel aan: bij elke scan werden de uitzaaiingen kleiner. Op dit moment is er bij hem zelfs geen spoor meer te bekennen van actieve kankercellen. En dat gunt hij iedereen.

Meer onderzoek nodig
De therapie die Milroy heeft gehad slaat slechts bij de helft van de patiënten aan. Om te achterhalen hoe de therapie bij meer mensen effectief kan zijn, is er meer onderzoek nodig. ‘Toen ik dat hoorde, werd er iets bij me getriggerd’, vertelt Milroy. ‘Voor een jaar labonderzoek is er € 80.000 nodig. Ik heb me ten doel gesteld dat bedrag bij elkaar te krijgen!’

Inzamelingsactie
Milroy en zijn vrouw Susanne hebben een inzamelingsactie op touw gezet waarbij ze iedereen vragen een bijdrage te doen. De teller staat nu op € 50.000.
Wilt u de actie die Milroy voert voor onderzoek van prof. dr. Christian Blank steunen? Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar:

NL26 RABO 0102 9000 00
T.n.v. Antoni van leeuwenhoek Foundation
O.v.v.: 68052_onderzoek C. Blank

 

 

Comments are closed.